Между меча на Симеон, скиптъра на Душан и короната на Свети Ищван

Автор: Живко Войников

 

 

  Слушай откъс

 

безплатна доставка безплатна доставка

25.00 лв.

Колкото и да е епично и описателно, заглавието на настоящата книга не дава пълна яснота колко обширно е нейното съдържание. Този фундаментален труд на д-р Живко Войников не само изследва отношенията на средновековна България с Унгария и Сърбия, но и обяснява цялата средновековна история на Югоизточна Европа от геополитическа гледна точка.

Авторът дава отговор на по-рядко засягани у нас въпроси като: как възникват Хърватия, Сърбия и Унгария, какво представлява Великоморавия и къде се намира тя, какви са измеренията на Отвъддунавска България и как тя престава да бъде част от нашата държава, какъв е произходът на албанците и власите, каква е ролята на куманите в нашата история, какви са етническите граници и демографските процеси в балканското Средновековие.

Непредубедено и хладнокръвно, без да робува на стари тези, д-р Живко Войников анализира задълбочено процесите и дава хирургически точни заключения, като по този начин ни помага да разберем какви са резултатите и последствията от взетите решения и делата, които извършват преди много векове нашите държавници. Решения и дела, които не просто имат своето отражение днес, а и до голяма степен обуславят нашето настояще.

 • – Увод
 • – Възникване на българската държава. Произход и етимология на етнонима „българи“
 • – Бърсяците и которците – куберовите българи в Македония
 • – Моравските княжества и местоположението на Великоморавия
 • – Появата на сърбите и хърватите на Балканите
 • – Възникването на Унгария и „Завладяването на родината“
 • – Първата българска държава и нейните съседи
 • – България под византийска власт
 • – България, Влахия и Кумания през ХII – XIII в. и произходът на куманите
 • – Етногенезата на албанците и власите
 • – Възход на Второто българско царство
 • – Залез на Второто българско царство
 • – В сянката на полумесеца
 • – Турското настъпление към Влахия и Унгария
 • – Албанците през Средновековието
 • – Заключение
 • – Използвана литература

Допълнителна информация

Тегло1.030 кг
Автор

Живко Войников

ISBN

978-619-7186-47-5

Година на публикуване

2021

Страници

602

Корица

Мека

Размер

16 х 23.4 см

Може да харесате също…