УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.edelweiss-press.bg

 

I. Дефиниции

 

ДРУЖЕСТВО или www.edelweiss-press.bg означава „Eделвайс Прес“ OOД.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ, УЕБСАЙТ, СТРАНИЦА или ОНЛАЙН МАГАЗИН означава интернет адрес www.edelweiss-press.bg и поддомейните му.

ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, намиращо се на домейн www.edelweiss-press.bg и поддомейните му.

УСЛУГИ означава информационните и търговски услуги предлагани от „Eделвайс Прес“ OOД.

СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагани на сайта www.edelweiss-press.bg стоки и услуги.

КОЛИЧКА означава виртуална пазарска количка/кошница с Продукти, които потребителят е селектирал за закупуване.

ЧЕКАУТ означава процедура по завършване на поръчка на избраните в Количката Продукти, включваща потвърждаване на избраните от Потребителя продукти (вкл. брой, размер и цвят), избор на метод за доставка, избор на метод за плащане и предоставяне на необходимата информация, за фактическото извършване на доставка и заплащане.

УСЛОВИЯ и ОБЩИ УСЛОВИЯ представлява настоящия документ, уреждащ взаимоотношенията между „Eделвайс Прес“ OOД, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на Сайта, както и отношенията със същите, когато използват Услугите предлагани от Дружеството.

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

 

II. Общи положения

 

Този Сайт е собственост на „Eделвайс Прес“ OOД, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище: гр. Плевен, yл. „Климент Охридски“ 20, вх. А, ет. 2, вписано в Търговския регистър с EИK 205244918, с идентификационен № по ЗДДС ВG205244918, телефон за контакт 0888 567687, имейл:  office@edelweiss-press.bg . Може да се свържете с нас чрез формата за контакт.

Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между „Eделвайс Прес“ OOД, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на Сайта, както и отношенията със същите, когато използват Услугите предлагани от Дружеството.

Тези Условия обвързват всички Ползватели. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на www.edelweiss-press.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

III. Стоки и информация

 

Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Количката на Ползвателя, съгласно механизма на работа на онлайн магазина. За всяка стока представена в Страницата са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. www.edelweiss-press.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

 

IV. Цени

 

Всички представени в Страницата цени са в български лева (BGN) и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Представените в Страницата цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от Потребителя опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите.

www.edelweiss-press.bg има право да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени, по всяко време без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е посочена на сайта по време на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.edelweiss-press.bg не поема отговорност да ги актуализира. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.edelweiss-press.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

V. Поръчки

 

Поръчки могат да извършват само Потребители, приели общите условия. Ако Потребител пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Дружеството – куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от Дружеството по всяко време и обявявани на Сайта.

Потребителят може да обединява всички свои нови необработени поръчки (с еднакъв метод на плащане!) и да заплати само една куриерска такса за всички тях.

ВАЖНО: Обединението на поръчки е възможно единствено след уведомяване за желанието писмено на ел. поща office@edelweiss-press.bg и потвърждение от сътрудник на www.edelweiss-press.bg.

 

VI. Плащане

 

Ползвателят може да избере как да заплати цената на поръчаната стока, като използва една от изброените в Чекаута възможности за плащане. Независимо от избрания начин на плащане, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на Дружеството цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. Ако Ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Когато плащането се извършва чрез наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в разписка за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към Клиента), която да послужи и като документ удостоверяващ плащането. С подписването на разписката за приемо-предаване, Клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

 

VII. Договор

 

Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Дружеството. При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Дружеството има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

В случай, че Клиент е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

– Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.

– Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

 

VIII. Доставка на поръчана стока

 

Ползвателят може да избере метода на доставка на поръчаната стока, като използва една от изброените в Чекаута възможности за доставка.

При доставката / получаване в офис на куриера Получателят на поръчката подписва разписка за приемо-предаване, която удостоверява коректното изпълнение на поръчката.

Изпращането на поръчка от страна на Дружеството се извършва в срок не по-късно от 3 работни дни, като сроковете за доставка на поръчките зависят изцяло от партньорите на Дружеството – куриерски фирми. При извънредни обстоятелства Дружеството си запазва правото да удължава срока за доставка с до 7 дни без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

www.edelweiss-press.bg си запазва правото да променя изпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

Дружеството не носи отговорност за недоставени, погрешно изпратени, забавени или загубени от куриера поръчки, както и във всичко останали форсмажорни и независещи от Дружеството случаи.

Стоките се доставят на адрес или в офис на куриер на ръка срещу подпис на Клиента. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Дружеството или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Дружеството или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

 

IX. Връщане и рекламации на стоки

 

Клиентът има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от www.edelweiss-press.bg, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока.

Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Дружеството за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, закупените продукти се връщат за сметка на клиента (вкл. разходи свързани с възстановяването на платената цена), като клиентът сам трябва да организира логистиката по връщането. Адресът, на който Потребителя е необходимо да върне стоката е София, офис на Спиди Лагера.

Когато Потребителят е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право си на отказ по чл. 52 от ЗЗП и връща само някои, не всички, поръчани продукти, по отношение на артикулите, останали притежание на Клиента, договорът между него и Дружеството остава в сила, като Клиентът поема куриерските разноски и трансакционни разходи, а Дружеството му възстановява цената на върнатите артикули, като си запазва правото да удържи направените отстъпки от цената за поръчано количество спрямо останалите притежание на Клиента продукти.

Единствено продукти без индикации, че са били употребявани от Клиента, без да са повредени или третирани по какъвто и да било начин, с ненарушена цялост на оригиналната опаковка, с данъчен документ, удостоверяващ покупката и надлежно попълнен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, подлежи на връщане по чл. 52 от ЗЗП.

За да бъде приет върнатият продукт, е необходимо:

Артикулите да са в запазена оригинална опаковка с ненарушена цялост заедно с всички съпровождащи документи и всички аксесоари, с които са били доставени на Потребителя (касов бон, формуляр за връщане/замяна, оригинални етикети, аксесоари, подаръци, др.). Връщане на продукти без данъчен документ, удостоверяващ покупката; без опаковка или с повредена / нецялостна такава; без етикет или с повреден / нецялостен такъв; със следи от износване, удар, одрасквания, наранявания или други външни белези; с петна, скъсан, счупен, пробит, разпран, изгорен, парфюмиран; със следи от манипулации и какъвто и да било друг тип интервенции, не може да бъде уважено.

ВАЖНО: Възстановяването на платената цена става единствено по банков път, за което е необходимо Клиентът да въведете IBAN на личната сметката, в която желаете да получи парите.

Закупени продукти се връщат за сметка на Клиента (вкл. разходи свързани с възстановяването на платената цена), като последният сам трябва да организира логистиката по връщането. Дружеството следва да получи продукта с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет, касова бележка и други придружаващи документи, ако има такива, без индикации, че стоката е била употребявана от Клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.

За да упражни правото на отказ от договора Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейните качества. Необходимо е да е запазена и неповредена цялостта на опаковката както и на поставените етикети.

При неизпълнение на тези условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава, каквато е била при заявката и закупуването ѝ.

При рекламация или връщане на продукт/и, включен/и в поръчка с безплатна доставка, Дружеството си запазва правото да удържи цената за доставка, според обявената на сайта цена за доставка, от предвидената за връщане сума.

Въпроси за рекламации и връщане може да отправяте на имейл office@edelweiss-press.bg.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба.

При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.

Рекламацията се предявява пред Дружеството на имейл: office@edelweiss-press.bg. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, телефон и адрес за контакт.

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

(1) касова бележка и/или фактура;

(2) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

(3) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

В случай, че Потребителят открие явни недостатъци или възникнал дефект със стоката, които не се дължат на неправилна употреба или на нейното обичайно/естествено износване, той може да върне артикула и да поиска връщане на платената цена. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефекта/недостатъка, в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. В случай на връщане на стоката, доставката е за сметка на Дружеството. www.edelweiss-press.bg ще спази всички закoнoви разпоредби отнасящи се до правото на Потребителя на законова гaрaнция.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

Дружеството ще възстанови на Потребителя заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 14 дни след получаване на стоката обратно. Дружеството ще възстанови сумата, заплатена от Потребителя за поръчаната стока по банков път на посочената от Потребителя банкова сметка (IBAN).

В случай, че за Потребителя възникне задължение за плащане на артикул/и по определена/и поръчка/и и/или е получил от Дружеството сума по-голяма, отколкото действително му се полага, а Дружеството дължи връщане на заплатена от Потребителя сума и са налице условията по чл. 103 от ЗЗД, Дружеството си запазва правото да извърши прихващане на дължимото за плащане към същия Потребител срещу свое задължение за връщане на конкретна сума до размера на по-малкото от тях. Тази възможност по никакъв начин не може да доведе до изключване или ограничаване правата на Потребителя, произтичащи от закона.

 

X. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

 

Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по директен и приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или от орган за алтернативно решаване на спорове. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, потребителят може да ползва сайта за онлайн разрешаване на спорове (плаформата на Европейска комисия за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители), достъпен на адрес:   ec.europa.eu/odr .

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

XI. Политика за поверителност и защита на личните данни на www.edelweiss-press.bg

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани законосъобразно и добросъвестно от www.edelweiss-press.bg и упълномощени от него трети лица само и единствено за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока.

Личните данни, които www.edelweiss-press.bg задължително събира от Потребителите, във връзка с приемане, обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и на Чекаут страницата при завършване на поръчката. Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 27 април 2016 г. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които са станали достояние на www.edelweiss-press.bg при ползване от него на Страницата, както и на поправка/допълване на тези Лични данни. Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на Потребителя и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, да упражни правото си на преносимост в одобрен формат на предоставените лични данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, респективно анонимизиран, за повече информация може да ни пишете на електронна поща с адрес office@edelweiss-press.bg.

www.edelweiss-press.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, извън изрично упоменатите по-горе случаи и предвидените в закона такива, и защитава личните данни на Потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка, като прилага всички подходящи технически и организационни средства, спазвайки стриктно изисканията на българското и европейско законодателство (вкл. GDPR).

www.edelweiss-press.bg изрично уведомява Потребителя, че няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно банката-издател на карата на клиента и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България – Борика. Те гарантират сигурността на данните на клиента.

 

Как и защо използваме личните Ви данни?

 

Обработка на данни с цел изпълнение на договор

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на коректното изпълнение и доставка на поръчаните от Вас продукти / услуги и по-конкретно:

-управление и изпълнение на Вашите поръчки;

-доставка на Вашите поръчки, както и събиране на дължимите суми за поръчаните продукти / услуги;

-установяване и предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречие с настоящите условията за ползване на услугите на www.edelweiss-press.bg;

-извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, обработка, предаване, отчитане;

-осигуряване на допълнително клиентско обслужване при необходимост.

 

Обработка на данни с цел изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме данните Ви, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

-изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние предвидени в Закона за защита на потребителите;

-задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

-удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

 

Обработка на данни след Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него.

 

Обработка на анонимизирани данни

-оценка и измерване на ефективността от рекламите ни, с цел да Ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на Вашите нужди;

-проучване и анализиране на клиентско потребление на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна, неперсонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да предложим нови продукти и услуги отговарящи на нуждите на нашите клиенти.

 

Обработка на данни за целите на нашия легитимен интерес

При обработването и съхранението на личните данни, ние може да обработваме и съхраняваме лични данни с цел защита на легитимни интереси на „Eделвайс Прес“ OOД.

 

Какви лични данни обработваме?

Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

-предоставените от Вас данни за идентификация – две имена и адрес на Интернет протокол;

-предоставените от Вас данни за контакт – имейл, телефонен номер, адрес за доставка;

-съобщения по електронна поща, чат, социални платформи и приложения за комуникация съдържащи информация относно заявките/покупките Ви както и други въпроси свързани с комплексното клиентско обслужване;

-друга обратна връзка, която получаваме от вас;

-други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване на договора от разстояние.

www.edelweiss-press.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

-разкриват расов или етнически произход;

-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

-генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Република България.

 

Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и нашите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите международни практики. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да разпознаете това в прогрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено, и интернет адресът започва с https….

 

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Прекратяваме използването на Вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на нормативно определените задължения за съхранение и обработка на счетоводни данни в Закона за счетоводството и изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица?

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица (администратори на лични данни) само и единствено за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, като основният ни приоритет е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Няма да предоставим Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

www.edelweiss-press.bg гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели, извън изрично упоменатите по-горе случаи и предвидените в закона такива.

 

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

 

Право на информация

Вие имате право да поискате:

-информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

-съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

-информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

 

Право на корекция

Вие имате право, по всяко време, да поискате:

-да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

-да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Право на възражение

По всяко време имате право да:

-възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

-възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

 

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

-оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

-обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

-повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

-сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

-обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

-обработването се извършва автоматично

 

Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно, ТУК . Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 10-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки www.edelweiss-press.bg, Вие приемате използването на бисквити.

 

Видове бисквитки, които използваме:

 

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на Сайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим (абсолютно анонимно) посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват анонимизирано кои страници от Сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата и др.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за Вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от www.edelweiss-press.bg, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности

 

Кой друг има достъп до бисквитките, използвани от сайта ни?

Както много компании, ние използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашия сайт. Също така, когато използвате бутоните към социалните мрежи (например Facebook) социалната мрежа, която е създала този бутон, ще запамети това ваше действие. Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат, за да извършваме търговската си дейност, за да проучим пазара, за да следим статуса на поръчките и за подобряване на функционалностите на сайта ни.

Използвайки сайта www.edelweiss-press.bg, Потребителят дава съгласието си да използваме и съхраняваме бисквитки на неговото устройство и да предоставяме такива на трети страни, за да можем да осигурим достъп до сайта ни и електронните услуги, които той предоставя, за следене на данни относно продажби и посещаемост на сайта.

Във всеки един момент Потребителят може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки, като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Ако регистриран Потребител реши да спре съхраняването на бисквитки, той може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на www.edelweiss-press.bg.

 

XII. Авторски права и ограничения, свързани с тях

 

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо съгласие или разрешение на Ползвателите да използват снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Дружеството.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Дружеството е забранено. Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на Дружеството с изключение на препратки към секцията „БЛОГ“. В секцията „БЛОГ“ на сайта си Дружеството използва авторски статии и снимки от негови служители и от други източници, върху които има отстъпено право на ползване по съответния законов ред. Публикуването на снимки, цитати от статии и статии от секцията „БЛОГ“ на сайта е разрешено само и единствено, когато е посочен източника, а именно, текстът да е придружен от активен линк към оригиналната статия в секцията „БЛОГ“ на сайта.

www.edelweiss-press.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Страницата, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.edelweiss-press.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Страницата. Не се разрешава материалите на тази Страница да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

www.edelweiss-press.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Страницата, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.edelweiss-press.bg и лицето, публикуващо информацията.

Предоставените препратки на Страницата на www.edelweiss-press.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.edelweiss-press.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. www.edelweiss-press.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.edelweiss-press.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт, е изцяло отговорност на потребителя.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, www.edelweiss-press.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

 

XIII. Поведение на потребителите

 

1. Условия за използване на страницата на www.edelweiss-press.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Страницата се предоставят „във вида, в който са“ и това, че www.edelweiss-press.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Страницата. В случай, че в следствие на използването на тази Страница или материали от нея доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Страницата, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.edelweiss-press.bg само предоставя информацията на Страницата и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Страницата, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

2. Поведение на потребителите

Потребителите на Страницата разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък „Съдържание“), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Потребителят, ползващ Страницата, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. www.edelweiss-press.bg не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Страницата Съдържание.

Използвайки Страницата, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства www.edelweiss-press.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Страницата.

 

3. Потребителят се съгласява да НЕ използва Страницата на www.edelweiss-press.bg, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.edelweiss-press.bg, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Страницата;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост („Права“), на която и да е страна;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти;

и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Страницата, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на услугите на Страницата или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани със Страницата;

л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

www.edelweiss-press.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в тази точка изисквания.

www.edelweiss-press.bg си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе в тази точка изисквания.

 

XIV. Други

 

Дружеството се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Дружеството има право да му изпраща бюлетин на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.

На Потребители, които не търсят/отказват (извън случаите на отказ по реда на Раздел X от настоящите условия) поръчки с наложен платеж и злоупотребяват с този метод на плащане, могат да бъдат ограничени временно или постоянно до метод електронно заплащане. Дружеството има горните права и по отношение на потребители, които имат непотърсена/отказана (извън случаите на отказ по реда на Раздел IX от настоящите условия) поръчка на стойност над 500 лв.

Настоящите общи условия важат за продажба на стоки на крайни Клиенти, с цел лична употреба. При желание за закупуване на стоки от нас от физически или юридически лица с цел препродажба, моля обърнете се към нас на office@edelweiss-press.bg за получаване на индивидуална оферта.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

www.edelweiss-press.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

www.edelweiss-press.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.edelweiss-press.bg е свързан с тази мрежа, www.edelweiss-press.bg не гарантира, че потокът информация към и от www.edelweiss-press.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

www.edelweiss-press.bg управлява тази Страница от офиса си в Плевен, България. www.edelweiss-press.bg не декларира, че материалите или услугите в този Страница са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. www.edelweiss-press.bg не носи отговорност ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.edelweiss-press.bg/obshti-uslovia

При използване услугите на www.edelweiss-press.bg потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.edelweiss-press.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.edelweiss-press.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Абонирайте се за нашия имейл бюлетин и научавайте първи за новите ни книги и промоции!