Чавдар Ветов

 

Чавдар Ветов е роден в София през 1977 г. Завършва Историческия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. През 2015 г. защитава докторантура на тема „Фотодокументите (ХІХ – средата на ХХ в.) като исторически извори и тяхното съхранение в архивните институции”. Работата с фотографии от българските архиви му показа, че там се съхраняват хиляди изображения, които могат да представят нашата история по много увлекателен начин.

Българското общество винаги се е интересувало от революционното движение от епохата на Възраждането. Поради това решава да продължи заниманията си с изследване на фотографиите, свързани с българската история, като се опитва да пресъздаде епохата на нашите революционни борби чрез съчетание на текст с образ.

По книгата „Българското националноосвободително движение през погледа на фотографията“ работи от 2015 г., като тя съдържа сериозен аналитичен текст и 512 изображения, почти всички съхранявани в нашите архиви.

В момента работи като главен асистент в Институт за исторически изследвания – БАН и учител по история в 105 СУ „Атанас Далчев“ – София.

Абонирайте се за нашия имейл бюлетин и научавайте първи за новите ни книги и промоции!