АБК

Издателство “Еделвайс” бе прието за член на АБК

От началото на месец октомври издателство “Еделвайс” официално е член на Асоциация “Българска книга” (АБК). Асоциацията е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България. Основната й дейност е насочена към запазване и развитие на националното книгоиздаване съобразно стандартите на ЕС, насърчаване развитието на българската книга като уникален продукт на националната култура в общоевропейската съкровищница и стимулиране на четенето като основен фактор за духовното развитие на личността. Освен това тя е и органицатор на Софийския международен панаир на книгата, който е най-мащабният книжен форум в страната.

С това членство издателство “Еделвайс” ще стане част от семейството на българските книгоиздатели и ще има възможност заедно с другите български издателства да работи за развитието на издателския бизнес в България и по този начин да допринесе за популяризирането на българската книга. Сещевременно членството ще помогне и за развитието на самото издателство, тъй като то ще може да черпи от богатия опит и експертиза на останалите членове на асоциацията, както и ще може да разчита на помощта, която тя предлага.