Невидимите българи в Южна Македония

Автор: Румен Иванов

 

 

безплатна доставка безплатна доставка

16.00 лв.

Новата книга на Румен Иванов, посветена на българското население в Егейска Македония е логично продължение на усилията на автора за изясняване в максимална степен и осмисляне на миналото и настоящето на една немалка част от нашия народ – на стотици хиляди хора с български корен, които като че ли остават „невидими“ за нас. И това е така, независимо от сериозното присъствие на дейци от тяхната среда в националната ни история и култура от векове… Нещо повече, българите – бежанци от Егейска Македония, играят съществена роля в новата ни история на национално и регионално равнище, за което има много, и много примери.

Хронологически в изследването е акцентирано на периода от последните десетилетия на османското владичество в Македония до съвременната епоха. Водещ в него е етнодемографският подход, към който авторът има подчертан афинитет. Въз основа на разнообразни исторически извори от домашен и чужд произход, сред които се открояват многобройните статистически сведения, Румен Иванов аргументира основната си теза – че т. нар. „славофонно“ население в Егейска Македония е българско по своите етнически характеристики.

В своята книга авторът се е постарал да даде отговор на много въпроси, включително и на такива, които дори не се поставят! Не се поставят, защото съвременното ни общество и неговите елити са „развили“ у себе си повече от спорни качества. Едно от тях е т.нар. политическа коректност, включително към нашите съседи, а и към „големите“ играчи в европейската и световната политика. В този смисъл изследването е и своеобразен призив към българската държава, а и към българското общество като цяло, за излизане от състоянието на нихилистичен унес, което като че ли нито равноправното членство на страната ни в Обединена Европа, нито нарасналото самочувствие (в последно време) на българския държавно-политически елит, не могат да нарушат.

– „Българският въпрос“ в Южна (Егейска) Македония в светлината на най-нови данни
– Предговор от автора
– Кратко встъпление
– Народностни отношения в Егейска Македония до гръцката окупация на областта
– Свидетелства за преобладаващо българския характер на Егейска Македония
– Преселнически движения на българското население в Егейска Македония
– Просвета
– Антропологически състав на българоезичното население в Северна Гърция
– Егейска Македония в преговорите и договорите между България и Гърция (1878 – 1912 г.)
– Демография и статистики. Брой на българите в Егейска Македония до 1930 г.
– Народностни промени и колонизация. Eтно-езиковата ситуация в Гърция след 1920 – 1930 г.
– Нашите сънародници в Егейска Македония под гръцко иго. Положение и аспекти
– Списък на селищата с българско население в Егейска Македония днес
– Заключение
– Библиография

Допълнителна информация

Тегло0.396 кг
Автор

Румен Иванов

ISBN

978-619-7186-45-1

Година на публикуване

2021

Страници

302

Корица

Мека

Размер

14.4 х 21.4 см

Може да харесате също…