Имало едно време

l

Съставител: Илиана Дечкова

l

Страници: 240

l

Корица: Мека

l

ISBN: 978-619-7186-22-2

Имало едно Време - Нрави и светоглед на българите

За книгата

„Пораснах с българския фолклор – приказките, песните и музиката. Осем години танцувах народни танци. Не съм професионалист, но магията на старото знание винаги е била част от мен.

Работех като читалищен секретар, когато започнах да събирам информация за празниците, носиите и тяхното значение. В началото го направих за себе си, защото ми беше интересно. За няколко месеца събрах материали, преработих ги и ги подредих. Занесох ги в копирно студио, където ми ги разпечатаха и подвързаха. Стана хубава книжка, която децата ми ползваха за домашни по литература в училище. В някакъв момент ми хрумна, че това трябва да види „бял свят“. Аз не съм точно автор, не съм измислила нищо ново. Просто установих, че в библиотеките има интересна информация, много стари издания, които за съжаление никой повече няма да прочете. В същото време виждам, че днес хората се интересуват от старите нрави. Затова събрах и подредих написаното от утвърдените етнографи и изследователи в областта. Идеята ми беше да се получи точно сборник – книга, в която има от всичко.“

Илиана Дечкова

ОТКЪС

—————-

ПРЕДГОВОР

„… първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното…”

Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение, 1922 г.

Целта на сборника

За да съществува човечеството и да живее в мир и хармония, е нужен ред. Времената се менят, нравите също. Не всички обичаи и ритуали от миналото се практикуват днес. Някои са забравени, други са се видоизменили във времето, защото не са актуални, за други е доказано, че повече вредят и съответно не се прилагат. Но има основни, космически закони, които, ако не се спазват, настъпва хаос – в отделния индивид и в цялото общество. Каквото е горе (на небето, в Космоса), такова е и долу (на земята). В старите български традиции откриваме онзи космичен ред, онази йерархия, която ни е помогнала да просъществуваме във вековете. Има време за работа и време за почивка, време за пости и време за блажно. И всичко така наредено, че да е хармонично с природата и с душата човешка.
Първата йерархия откриваме в семейството. В зависимост от пола и възрастта на индивида са позволени и забранени различни неща във времето. Колкото повече расте детето, толкова повече права, но и задължения има то – към себе си, към семейството и рода, към обществото. Мъжът и жената са сравнително равноправни в българското общество, но всеки си има своята специфична роля. От семейството произлиза изначалният ред, който не се разклаща. Затова не бива с лека ръка да се пренебрегва семейството като форма, защото то е нещо живо, което пази ревниво статуквото си. Без ред не е възможно семейството, а оттам не е възможно да бъде продължен Родът, Народът, Човечеството.

Какво представлява сборникът

Българският фолклор е необятен. Страната ни е малка по територия, но събира в себе си цели седем фолклорни области, всяка уникална по себе си и в същото време част от едно велико цяло. На книжния пазар през годините, а в последните десетилетия и във виртуалния свят има много книги, списания, енциклопедии, посветени на българщината. Естествено, няма книга, която да обедини цялото народно творчество на предците ни. Някои от творенията са посветени на музиката, песните и танците, други – на литературата (предания, легенди и приказки), трети описват народните обичаи и празници, които и ние днес отбелязваме постарому.
В този сборник не претендирам за уникалност. Опитала съм се от различни източници да събера и обобщя информация за фолклора като цяло.
Четивото, което предлагам, е по-скоро настолно, нещо, което се чете при нужда, по няколко пъти и не задължително от кора до кора. Книгата започва с описание на фолклорните области – географско положение, танци, музика, песни, инструменти, обреди, облекло, занаяти. Народните ни инструменти с техния произход, употреба и звукоизвличане също заемат своето достойно място в сборника.
В третата част съм представила информация, която мен лично винаги ме е вълнувала, но рядко съм успявала да намеря подробно четиво: традиции, символи и орнаменти в българските народни носии, описание на видовете облекла и тяхното значение за народа ни през вековете, семейните обичаи и обреди, които отбелязват най-важните моменти от човешкия живот – венчавка, строеж на нова къща, прогонване на злите сили или как са почитали своите мъртви.
И, разбира се, празниците – онези специални моменти, които събират семейството и стоплят душата. Ще видим как старите българи са почитали стихиите и светиите и как умело са вплели старото знание с християнството.
В края, но не по значение е отделено място и за националните ни празници. Онези, които са част от историята на народа ни и които ни напомнят, че освен богата култура сме дали на света своя писменост, че свободата и независимостта искат жертви, напомнят ни за хората, посветили живота си на това – да остане Българското, да запазим и съхраним българския род!

 

Съдържание

^

Предговор

^

1. ФОЛКЛОРНИ ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ

^

2. НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

^

3. БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ НОСИИ

^

4. ОБРЕДИ

^

5. НАРОДНИ И ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ, ОТБРОЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО

^

6. НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ

^

7. НЯКОИ АРХАИЧНИ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

^

Послеслов

Съставител

Без изображение

Илиана Дечкова е завършила езикова гимназия с италиански, руски и английски език и едногодишен курс по Реторика и журналистика. Бакалавърска степен по икономика, магистърска степен по Методика на чуждоезиковото обучение, учител по италиански език. Преводач с италиански и руски език. Пишещ редактор; изготвяне резюмета на книги, различен жанр литература.